Tip en ven
 
Velkommen
 
Hjemmesidens formål er at oplyse EU/EØS-borgere om deres rettigheder i Danmark, når de søger om folke- eller førtidspension og kontanthjælp.


I Danmark findes 30.000 brøkpensionister – 20.000 brøkfolkepensionister og 10.000 brøkførtidspensionister.

Tusindvis af borgere i Danmark lever af en fattigdomsydelse – nu og resten af livet.

BiDs formål er at oplyse, hvad brøkpension er, hvad det betyder at leve af brøkpension, og bistå alle, som er eller vil blive ramt af brøkpension, med råd og vejledning.

BiDs mål er at opnå en lovændring, så alle brøkpensionister i Danmark sikres et lov- og skattepligtigt supplement til brøkpension op til fuld folke- eller førtidspension i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen og ånden i § 75, stk. 2 i den danske grundlov, fordi leveomkostningerne i Danmark er ens for alle pensionister, uanset nationalitet, alder og handicap, og om borgeren har boet her i landet hele livet eller ej.

Der findes ingen begrundelse for at udsætte brøkpensionister i Danmark for et liv i dyb fattigdom resten af livet.

Derfor har BiD startet en underskriftsindsamling for at nå sit mål, og fordi der er behov for, at brøkpensionister i Danmark får opbakning fra så mange som mulig, så de også får et forsørgelsesgrundlag på et niveau, der svarer til en fuld folke- eller førtidspension.

BiDs hjemmeside (blog)


www.broekpension.blogspot.com/


vil oplyse alle interesserede om brøkpension.

BiDs officielle side på facebook 


www.facebook.com/Broekpensionister.i.Danmark/


vil oplyse alle interesserede om brøkpension og starte en offentlig debat om denne fattigdomsydelse. Det er ikke nødvendigt at have en facebook-konto for at informere sig om og deltage i debatten om brøkpension.

BiDs lukkede gruppe på facebook


www.facebook.com/groups/Broekpensionister.i.Danmark/


er for alle, som er eller vil blive ramt af brøkpension. Det er nødvendigt at have en facebook-konto for at blive medlem af gruppen.

Alle er velkommen

Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -

er for alle, der vil informere sig om og har brug for hjælp i forbindelse med brøkpension, og som vil understøtte BiDs underskriftsindsamling.
 
Hjemmesiden blev oprettet den 14.1.2010 og blev sidst opdateret den 24.8.2013.
Hjemmesiden anvender cookies.